Ποιοί είμαστε και τι πρεσβεύουμε

Το “Ελληνικό Τάο” ιδρύθηκε από τον Ιωάννη Σαμψωνίδη το καλοκαίρι του 2002.

Το αρχικό όραμα ήταν το πάντρεμα των πολύ χρήσιμων, αλλά αυστηρών ανατολικών τεχνών αυτογνωσίας, αυτοθεραπείας και καλλιέργειας του Εαυτού (όπως Γιόγκα, Τσι Γκονγκ, Ταϋλανδέζικο μασάζ κ.ά.) με το εκδηλωτικό ελληνικό πνεύμα της χαράς, της ανεμελιάς, της ψυχ-αγωγίας δια μέσου της τέχνης, της διαρκούς αναθεώρησης και εφευρετικότητας, της επικοινωνίας. Το ανάγλυφο του ελληνικού τοπίου, το μεσογειακό κλίμα, αλλά φυσικά και η ιστορία του τόπου μας έχουν διαμορφώσει μια ιδιαίτερη ψυχοσύνθεση και ψυχολογία στον Έλληνα που οδηγεί στην ανάγκη προσαρμογής στα χαρακτηριστικά αυτά κάθε εισαγόμενης από μακρυά τέχνης.

Το βασικό εργαλείο που χρησιμοποιήσαμε για να παντρέψουμε τις τέχνες της Ανατολής με τις ιδιαίτερες ανάγκες του Έλληνα ήταν και είναι ως σήμερα η διοργάνωση των δραστηριοτήτων αυτών υπό την μορφή σεμιναρίων στα πλαίσια ψυχαγωγικών εκδρομών στη φύση. Αξίζει να διαβάσετε περισσότερα για αυτό στο σχετικό σύνδεσμο, αλλά ακόμα περισσότερο αξίζει να δοκιμάσετε την εμπειρία των εκδρομών μας…

Η εταιρεία μας έγινε πρόσφατα Αστική Μη Κερδοσκοπική και κατέγραψε στο καταστατικό της όλους τους σκοπούς της και τα μέσα εκπλήρωσης αυτών.

Παραθέτουμε παρακάτω ενδεικτικά το εισαγωγικό απόσπασμα από το άρθρο “Σκοποί και Μέσα” του καταστατικού μας.

Σε μια εποχή που

  • η ενσωμάτωση διαδραστικών μαθημάτων στην εκπαίδευση ενηλίκων και παιδιών
  • η αναβίωση της ολιστικής εκπαίδευσης σε αντιδιαστολή με την εξειδίκευση
  • η προσφορά επιμορφωτικών προγραμμάτων, τόσο θεωρητικών όσο και εφαρμοσμένων, στα πλαίσια της δια βίου μάθησης
  • η ανάδειξη της σύγχρονης τέχνης, αλλά και της πολιτιστικής κληρονομιάς του κάθε τόπου
  • η δημιουργία νέων κοινοτικών μορφών διαβίωσης με βάση την συνεργατική αλληλεγγύη και την οικολογική συνείδηση

είναι κατά κοινή ομολογία παράγοντες που προάγουν την κοινωνική σταθερότητα, την οικονομική αυτονομία και την περιβαλλοντική βιωσιμότητα της χώρας μας, αποφασίζουμε την ίδρυση της Εταιρίας μας προκειμένου να εξυπηρετήσουμε όλα τις παραπάνω κοινωνικές ανάγκες στο βαθμό των δυνατοτήτων μας.

Να σημειωθεί πως με βάση τους μη κερδοσκοπικούς σκοπούς και τις συνεργατικές αρχές της η Εταιρεία επιδιώκει να δημιουργήσει ένα οριζόντιο ανθρώπινο δίκτυο μελών, εξωτερικών συνεργατών και εργαζομένων στην Εταιρεία, το οποίο ενώ θα έχει ως κύριο στόχο, σύμφωνα με τους σκοπούς της Εταιρείας, να προσφέρει ένα πολυδιάστατο μη κερδοσκοπικό εκπαιδευτικό, οικολογικό, κοινωνικό και πολιτιστικό έργο θα αναδεικνύει ταυτόχρονα την ανθρώπινη εργασία μέσα από τη συλλογικότητα, την αξιοπρέπεια και την ισοτιμία.